Asperger Sendromu (AS) Nedir, Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Asperger Sendromu (AS) Nedir, Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Asperger sendromu (AS) veya Asperger bozukluğu, Erenköy escort kadınlarda sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, klişeleşmiş ilgi ve faaliyetlerle karakterize otistik spektrum bozukluklarından (ASD) biridir. 2009 yılında Asperger sendromu, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının (DSM-IV) 10. revizyonunda ayrı bir tanı kategorisi olarak kabul edildi.

Otizm için kriterler yeterli değildir: AS'li kişilerin genellikle sınırlı akran ilişkileri vardır ve sosyal olarak garip olabilirler, ancak otizm için katı tanı kriterlerini karşılamayabilirler.

Otizmli çocukların aksine, Asperger sendromlu kişiler, kronolojik yaşları için tipik olandan daha yüksek derecede sosyal ve dilsel işlevsellik gösterirler.

Asperger sendromu, nüfusun yüzde 1-2'sini etkiler. Durumu yaşayanlar genellikle erken yetişkinlik döneminde semptomlar göstermeye başlar. Zorunlu olmamakla birlikte tanı, çocuğun dördüncü yaş gününden önce konulabilir.

Asperger sendromu veya diğer otizm spektrum bozukluğu olan bir kişinin ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip olması nadirdir. AS'li bireyler duyusal uyaranlara karşı özellikle hassas olabilir ve başkalarının eylemlerini ve yüz ifadelerini yorumlamada zorluk çekme eğiliminde olabilir.

AS'li bireylerin çoğunda herhangi bir komorbid bozukluk yoktur (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya karşıt olma karşı gelme bozukluğu gibi), ancak genel anksiyete bozukluğu ve depresyon için biraz daha büyük bir risk vardır.

Beyinde en sık etkilenen bölgeler superior temporal sulkus, insula ve serebellumdur.

Beynin bu alanları, sosyal davranış ve yüz işleme gibi bilişsel işlevlerle bağlantılıdır.

Özellikle bu alanların zarar görmesi ya da üniversiteli escort az hareket etmesi sosyal etkileşimde zorluklara yol açmaktadır.

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan kişilerin yaklaşık %1'ini etkiler.

Bu, 1974 ile 1997 yılları arasında İngiltere'de doğan tüm çocukların yaklaşık %0,4'ü ve 1994 ile 2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan erkeklerin %0,7'si ve kızların yaklaşık %0,2'sidir.

Asperger sendromunun temel özellikleri, sınırlı ve tekrarlayan davranış ve ilgi kalıplarının yanı sıra sosyal etkileşimdeki zorluklardır.

Asperger sendromu'lu kişiler sosyal normlara veya beklentilere ilgi duymayabilir veya hatta bunlardan habersiz olabilir. Bu davranışın başkaları için rahatsız edici olduğunu fark etmeden, onlarla konuşurken çok yakın durabilirler.